Profil działania zakładu

Elektromobilność

Elektromobilność jest kierunkiem interdyscyplinarnym łączącym aspekty wielu dziedzin, w której mamy do czynienia z elektrotechniką, automatyką, elektroniką, informatyką oraz mechaniką. Profil działania zakładu obejmuje problematykę dotyczącą, między innymi, pojazdów elektrycznych i hybrydowych, w tym pojazdów transportu publicznego i indywidualnego oraz układów trakcyjnych, związanych z tramwajami, koleją oraz metrem. W szczególności, napędów stosowanych w pojazdach, sposobów konwersji, magazynowania i transmisji energii, systemów eksploatowania i ładowania magazynów energii, metod i technik diagnostycznych pojazdów elektrycznych, a także układów sterowania, między innymi, pojazdów autonomicznych.

Problematyka badawcza koncentruje się na:

 • metodach analizy, syntezy i optymalizacji układów elektronicznych i energoelektronicznych z zastosowaniem technik czasowo-częstotliwościowych i dynamiki nieliniowej
 • metodach dyskretnego sterowania układów energoelektronicznych z wykorzystaniem (na poziomie technologicznym) procesorów sygnałowych oraz układów PLD
 • metodach symulacji i projektowania układów energoelektronicznych w oparciu o modele działające w czasie rzeczywistym (technika HIL) z zastosowaniem technologii DSP
 • analizie i syntezie systemów energoelektronicznych o zadanych charakterystykach układowych i zadanych parametrach wielkości wejściowych i wyjściowych, jak: napięcie, prąd i impedancja
 • metodach i układach służących ocenie (diagnostyce) i poprawie jakości energii elektrycznej

Wyposażenie:

 • Laboratoria: Elektroniki, Energoelektroniki, Mikroprocesorów i Procesorów Sygnałowych, Programowalnych Sterowników Logicznych (PLC), Programowalnych Układów Logicznych (PLD) oraz Modelowania Komputerowego, w których realizowane są prace badawcze oraz zajęcia dydaktyczne z: elektroniki, programowalnych układów elektronicznych, układów energoelektronicznych, przetwarzania sygnałów, systemów mikroprocesorowych, procesorów sygnałowych, oprogramowania użytkowego i programowania obiektowego, komputerowych systemów pomiarowych, programowanych sterowników logicznych oraz symulacji obiektów sterowania.
 • Laboratoria te wyposażone są w specjalistyczne stanowiska laboratoryjne, przyrządy i oprogramowanie:
  – nowoczesne energoelektroniczne układy kompensacji równoległej, prostowniki sterowane o jednostkowym
  współczynniku mocy, układy zasilające, generatory napięć referencyjnych mocy,
  – energoelektroniczne systemy dla przekształcania tzw. energii odnawialnej (OZE),
  – układy uruchomieniowe dla procesorów sygnałowych – w tym sondy emulacyjne – firmy Analog Devices,
  – karty DSP/PCI – jedno-, i dwuprocesorowe firmy ALFINE-TIM,
  – programowalne sterowniki logiczne firmy Siemens,
  – programowalne układy logiczne CPLD oraz FPGA firmy Altera,
  – oscyloskopy cyfrowe – standardowe i o rozszerzonym paśmie pomiarowym – sygnałowych firmy TEKTRONIX,
  – komputerowy system pomiarowy typu PXI firmy NATIONAL INSTRUMENTS,
  – układy uruchomieniowe mikrokontrolerów,
  – analogowe, analogowo-cyfrowe zestawy dydaktyczno-szkoleniowe.