Specjalność

MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Michał Gwóźdź

Specjalność dotyczy głównie:

 • analizy, syntezy, sterowania, modelowania i projektowania układów elektronicznych oraz tranzystorowych i tyrystorowych układów energoelektronicznych,
 • nowoczesnych systemów sterowania z wykorzystaniem układów mikroprocesorowych i procesorów sygnałowych,
 • budowy systemów sterowania oraz innych zastosowań programowalnych układów PLD i PLC.

Możliwości zatrudnienia:

Przedstawiony program kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy m.in. w zakresie:

 • analizy, syntezy, sterowania, modelowania i projektowania oraz wdrażania układów elektronicznych i energoelektronicznych oraz nowoczesnych systemów sterowania o różnym przeznaczeniu,
 • eksploatacji (obsługi, programowania i napraw) nowoczesnych układów elektronicznych i energoelektronicznych, w tym wykorzystujących technikę mikroprocesorową, a szczególnie procesory sygnałowe,
 • projektowania nietypowych rozwiązań przekształtników i ich układów sterowania,
 • diagnostyki urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych.

Program zajęć obejmuje przedmioty:

 • Analogowe i cyfrowe układy elektroniczne,
 • Układy mikroprocesorowe,
 • Programowalne układy elektroniczne (PLD),
 • Programowalne sterowniki logiczne (PLC),
 • Seminarium dyplomowe.

Tematyka prac dyplomowych obejmuje:

 • badania symulacyjne układów energoelektronicznych oraz ich elementów,
 • projektowanie, wykonanie i badania nowoczesnych elektronicznych (analogowych i mikroprocesorowych) układów sterowania,
 • programowanie i badanie mikroprocesorowych układów sterowania,
 • badania nowoczesnych układów energoelektronicznych sterowanych mikroprocesorowo z zastosowaniem cyfrowych technik sterowania,
 • projektowanie i programowanie układów sterowania z wykorzystaniem układów PLD oraz PLC,
 • tematy mogą także wynikać z własnych zainteresowań dyplomanta.