Badania naukowe

Problematyka badawcza koncentruje się na: 

  • metodach analizy, syntezy i optymalizacji układów elektronicznych i energoelektronicznych z zastosowaniem technik czasowo-częstotliwościowych i dynamiki nieliniowej
  • metodach dyskretnego sterowania układów energoelektronicznych z wykorzystaniem (na poziomie technologicznym) procesorów sygnałowych oraz układów PLD
  • metodach symulacji i projektowania układów energoelektronicznych w oparciu o modele działające w czasie rzeczywistym (technika HIL) z zastosowaniem technologii DSP
  • analizie i syntezie systemów energoelektronicznych o zadanych charakterystykach układowych i zadanych parametrach wielkości wejściowych i wyjściowych, jak: napięcie, prąd i impedancja
  • metodach i układach służących ocenie (diagnostyce) i poprawie jakości energii elektrycznej

Seminaria Zakładu Energoelektroniki i Sterowania (Z2), IEEP: