„Zarówno człowiek nauki, jak i człowiek sztuki żyją zawsze na krawędzi tajemnicy, otoczeni nią; oba zawsze, co do miary ich powstania, miały do ​​czynienia z harmonizacją tego, co nowe, z tym, co znane, z równowagą między nowością a syntezą, z walką o częściowy porządek w całkowitym chaosie”

J.Robert Oppenheimer