Oferta dla przemysłu

  • Elektromobilność

Profil działania zakładu obejmuje problematykę dotyczącą, między innymi, pojazdów elektrycznych i hybrydowych, w tym pojazdów transportu publicznego i indywidualnego oraz układów trakcyjnych, związanych z tramwajami, koleją oraz metrem. W szczególności:

  • napędów stosowanych w pojazdach,
  • sposobów konwersji, magazynowania i transmisji energii,
  • systemów eksploatowania i ładowania magazynów energii,
  • metod i technik diagnostycznych pojazdów elektrycznych,
  • układów sterowania, między innymi, pojazdów autonomicznych.

Opracowania układów energoelektronicznych, pomiarowych i sterowania służących:

  • Poprawie jakości zasilania

Energetyczne filtry aktywne (1- i 3-fazowe) o poprawionych wskaźnikach jakości prądu, układy FACTS, analizatory jakości energii elektrycznej.

  • Napędowi elektrycznemu

Wyspecjalizowane elektryczne układy napędowe – o dużej dynamice i ograniczonym niekorzystnym oddziaływaniu na odbiornik (maszynę elektryczną) – w tej liczbie przekształtniki (SINVERTER) o sinusoidalnym napięciu wyjściowym.

  • Przetwarzaniu i magazynowaniu energii elektrycznej – w tym pochodzącej ze źródeł alternatywnych (tzw. OZE)

Układy przekształtnikowe dla elektrowni wiatrowych, wodnych i solarnych o polepszonych wskaźnikach energetycznych (t.j. sprawności, jakości energii) z funkcjami magazynowania energii elektrycznej bazujących na akumulatorach Li-ION oraz superkondensatorach. Układy UPS. Zasilacze.

  • Zastosowaniu w sprzęcie specjalistycznym

Generatory energetycznych sygnałów referencyjnych. Zasilacze aplikatorów pola magnetycznego dla magnetoterapii. Zasilacze zminiaturyzowane dla sprzętu mobilnego, wykorzystujące nowoczesne przyrządy półprzewodnikowe SiC oraz GaN.


Przykłady zrealizowanych projektów

 Zasilacz typu UPS

Zasilacz dużej mocy