Oferta dla przemysłu

Opracowania układów energoelektronicznych, pomiarowych i sterowania służących:

  • Poprawie jakości zasilania

Energetyczne filtry aktywne (1- i 3-fazowe) o poprawionych wskaźnikach jakości prądu, układy FACTS, analizatory jakości energii elektrycznej.

  • Napędowi elektrycznemu

Wyspecjalizowane elektryczne układy napędowe – o dużej dynamice i ograniczonym niekorzystnym oddziaływaniu na odbiornik (maszynę elektryczną) – w tej liczbie przekształtniki (SINVERTER) o sinusoidalnym napięciu wyjściowym.

  • Przetwarzaniu i magazynowaniu energii elektrycznej – w tym pochodzącej ze źródeł alternatywnych (tzw. OZE)

Układy przekształtnikowe dla elektrowni wiatrowych, wodnych i solarnych o polepszonych wskaźnikach energetycznych (t.j. sprawności, jakości energii) z funkcjami magazynowania energii elektrycznej bazujących na akumulatorach Li-ION oraz superkondensatorach. Układy UPS. Zasilacze.

  • Zastosowaniu w sprzęcie specjalistycznym

Generatory energetycznych sygnałów referencyjnych. Zasilacze aplikatorów pola magnetycznego dla magnetoterapii. Zasilacze zminiaturyzowane dla sprzętu mobilnego, wykorzystujące nowoczesne przyrządy półprzewodnikowe SiC oraz GaN.


  • Elektromobilność

Profil działania zakładu obejmuje problematykę dotyczącą, między innymi, pojazdów elektrycznych i hybrydowych, w tym pojazdów transportu publicznego i indywidualnego oraz układów trakcyjnych, związanych z tramwajami, koleją oraz metrem. W szczególności:

  • napędów stosowanych w pojazdach,
  • sposobów konwersji, magazynowania i transmisji energii,
  • systemów eksploatowania i ładowania magazynów energii,
  • metod i technik diagnostycznych pojazdów elektrycznych,
  • układów sterowania, między innymi, pojazdów autonomicznych.

Przykłady zrealizowanych projektów

 Zasilacz typu UPS

Zasilacz dużej mocy