Specjalność

MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE Opiekun naukowy: dr hab. inż. Michał GwóźdźSpecjalność dotyczy głównie: Możliwości zatrudnienia: Przedstawiony program kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy m.in. w zakresie: Program zajęć obejmuje przedmioty: Tematyka prac dyplomowych obejmuje: