Badania naukowe

Problematyka badawcza koncentruje się na:  Seminaria Zakładu Energoelektroniki i Sterowania (Z2), IEEP: