Lab. Energoelektronika – studia magisterskie (kierunek: Elektrotechnika)

Program ćwiczeń laboratoryjnych:

Seria I

–  Sterowanie sekwencyjne tyrystorowych układów prostownikowych.

–  Przetwornica impulsowa DC-DC typu buck pracująca w zamkniętym układzie regulacji.     pdf-icon-small

–  Sterowane energoelektroniczne źródło prądowe.                                                                            pdf-icon-small

Seria II

–  Prostownik tranzystorowy o sinusoidalnym prądzie sieci.                                                            pdf-icon-small

–  Aktywne układy kompensacji równoległej.                                                                                       pdf-icon-small

–  Realizacja sprzętowa algorytmu modulacji szerokości impulsów MSI.                                      pdf-icon-small

Komentarze są wyłączone.